PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE OBWODNICY OSIEKA.

Przekroje przez rondo na włączeniu drogi wojewódzkiej nr 765 do obwodnicy Osieka.


Przekroje przez drogę wojewódzką nr 765 (obwodnica Osieka).


Przekroje przez drogę powiatową nr 0812T.


SCHEMATY I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW OBWODNICY OSIEKA.

Schematy i szczegóły konstrukcyjne zatok autobusowych.


Schematy i szczegóły konstrukcyjne zjazdów indywidualnych.


SCHEMATY I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO.

Plan sytuacyjny zbiornika.


Przekroje i szczegóły konstrukcyjne zbiornika.


Budowa zbiornika odparowującego.


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów Osiek.

Przebudowa wiaduktu w KM 51+133.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Rozbudowa skrzyżowania w KM 42+687.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Szczegóły konstrukcyjne rysunek 1.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Szczegóły konstrukcyjne rysunek 2 - przepust pod zjazdem.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Szczegóły konstrukcyjne rysunek 3 - przepust z blachy falistej.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Szczegóły konstrukcyjne rysunek 4 - ekrany akustyczne.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Budowa drogi wojewódzkiej nr 765 – Obwodnica miasta Osiek.

Plan orientacyjny.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu rys.1.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu rys.2.


wiadukt plan zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu rys.3.


wiadukt plan zagospodarowania terenu