mapa projektu

o projekcie


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Chmielnik-Staszów. Budowa obwodnicy Osieka.


Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.


Wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.


Jednostaka projektowa: CONTEK PROJEKT.


Planowana inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie obwodnicy miejscowości Osiek.

Obwodnica prowadzona będzie po nowym śladzie, jej długość wyniesie około 1,3 km.


Termin zakończenia prac projektowych - 15 grudnia 2013 roku.


Termin zakończenia robót budowlanych - 31 października 2014 roku.


Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie staszowskim.


Miejsce włączenia przewidywanej obwodnicy to km 52+735 na drodze wojewódzkiej nr 765 Staszów - Osiek, wyłączenie na drodze krajowej nr 79 Sandomierz - Kraków w km 221+405.


Parametry techniczne projektowanej obwodnicy Osieka:

 • klasa techniczna drogi: G,
 • kategoria ruchu KR 4,
 • obciążenie nawierzchni 115 kN,
 • prędkość projektowa 50 km/h (na terenie zabudowy),
 • prędkość projektowa 70 km/h (poza terenem zabudowy),
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość opaski asfaltowej – 0,5 m,
 • szerokość pobocza ziemnego – 1,5 m,
 • szerokość chodnika – 1,5 m,
 • szerokość ścieżki rowerowej – 2,0 m,
 • przekrój poprzeczny szlakowy – daszkowy (2,0 %),
 • przekrój poprzeczny na łuku – jednostronny (max. 5,0 %),
 • szerokość zatok autobusowych – 3,5 m,
 • szerokość peronów przystankowych – 2,0 m.

Parametry techniczne - przebudowa drogi krajowej nr 79:

 • klasa techniczna drogi: G,
 • kategoria ruchu KR 5,
 • obciążenie nawierzchni 115 kN,
 • prędkość projektowa 70 km/h,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość opaski asfaltowej – 0,5 m,
 • szerokość pobocza ziemnego – 1,5 m.

Parametry techniczne - przebudowa drogi powiatowej nr 0812T – ul. Wolska:

 • klasa techniczna drogi: L,
 • kategoria ruchu KR 2,
 • obciążenie nawierzchni 100 kN,
 • prędkość projektowa 40 km/h,
 • szerokość pasa ruchu – 3,0 m,
 • szerokość pobocza ziemnego – 1,0 m,
 • szerokość chodnika – 2,0 m.

Parametry techniczne projektowanych dróg gospodarczych:

 • obciążenie nawierzchni 80 kN,
 • szerokość jezdni – 3,5 m,
 • szerokość w miejscu mijanki – 5,5 m,
 • szerokość pobocza – 1,0 m.

W ciągu projektowanej obwodnicy planuje się:

 • dwa trójwlotowe ronda średnie na włączeniu i wyłączeniu obwodnicy,
 • skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową nr 0812T,
 • drogi gospodarcze obsługujące przyległy do obwodnicy teren,
 • ciąg pieszo-rowerowy,
 • miejsce kontroli i ważenia pojazdów dla pojazdów ciężarowych i osobowych,
 • dwie zatoki autobusowe,
 • oświetlenie drogowe,
 • przepusty pod drogą wojewódzką,
 • kanalizację deszczową i zbiornik retencyjny,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Cele inwestycji:

 • poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Chmielnik – Szydłów - Staszów - Osiek,
 • wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miejscowości Osiek,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 765,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości mieszkających w sąsiedztwie korytarza drogi wojewódzkiej Nr 765,
 • · umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 765.

Zamówienie o wartości 31 mln 989 tys. zł, zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego ,,Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”.


harmonogram robót budowlanych