galerie

22 sierpień 2014

aktualności

Ostatnie prace I-go etapu inwestycji związanego z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765.


Prace związane z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku od m. Staszów do m. Osiek zakończą się we wrześniu. Deszczowy okres letni nieznacznie opóźnił prace pierwszego etapu inwestycji związanego z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765. Obecnie trwają ostanie prace przy wiadukcie nad linią kolejową w km 51+133,40 związane z nawierzchnią ścieralną na jezdni, nawierzchnią na kapach chodnikowych oraz montażem barier i barieroporęczy energochłonnych na obiekcie. Na ukończeniu jest również włączenie obwodnicy budowanej w zakresie drugiego etapu inwestycji. Wykonawca na skrzyżowaniu układa warstwę ścieralną z mieszanki SMA, która jest ostatnią warstwą asfaltową dla nowej konstrukcji drogi. Wszystkie prace dla pierwszego etapu inwestycji potrwają do 8 września 2014r.