galerie

8 sierpien 2014

aktualności

Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na włączeniu obwodnicy m. Osiek do DW 765.


Trwają prace przy budowie obwodnicy m. Osiek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765. W rejonie włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej wykonana została podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz konstrukcja wysp dzielących projektowanego skrzyżowania typu rondo. Niebawem Wykonawca przystąpi do układania pierwszej warstwy z betonu asfaltowego. Równocześnie budowane jest miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych z miejscami postojowymi, gdzie wykonano projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oraz podbudowy do warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Na pozostałym odcinku obwodnicy wykonywane są roboty ziemne związane z budową nasypu korpusu głównego obwodnicy oraz wzmocnieniem podłoża pod konstrukcję dróg dojazdowych.