aktualności

19 wrzesień 2014

Uroczyste oddanie I-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek.


17 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie ponad 17 kilometrowego odcinka drogi. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz radny Sejmiku Województwa Izydor Grabowski. Obecni byli także samorządowcy powiatu staszowskiego, burmistrz Staszowa Romuald Garczewski, burmistrz Osieka Włodzimierz Wawrzkiewicz, burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz mieszkańcy powiatu staszowskiego.