aktualności

5 wrzesień 2014

Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765, trwa budowa obwodnicy m. Osiek.


Rozbudowa ponad 17 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek dobiega końca. Wykonawca przygotowuję się do odbioru końcowego, który odbędzie się 17.09.1024r.


Inwestorem projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek” jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, wykonawcą – TRAKT S.A. Obwodnica Osieka została zaprojektowana przez Biuro Projektowe CONTEK PROJEKT. Całkowita wartość projektu wynosi 39 423 408,02 zł. Dofinansowanie, pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, to 30 686 348,02 zł. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap, polegał na rozbudowie drogi na odcinku Staszów – Osiek o długości 17,267 km, a drugi na budowie obwodnicy Osieka. Pierwszy etap rozbudowy dobiega końca. Prace na drodze wojewódzkiej nr 765 trwają od lutego 2013 roku. W ramach inwestycji wykonano drogę dostosowaną do klasy technicznej G o kategorii ruchu KR4 i nośności nawierzchni 115kN/oś.


Zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 obejmował wykonanie:

  • konstrukcji jezdni poszerzonej do szerokości 7,0m o nawierzchni z mieszanki SMA, która charakteryzuje się dużą odpornością na koleinowanie, układanej na warstwie z betonu asfaltowego oraz podbudowie wykonanej w technologii recyklingu głębokiego na miejscu z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE,
  • poboczy z kruszywa o szerokości 1,25 m,
  • chodnika o szerokości 2,0m prowadzącego ze Staszowa do ośrodka wypoczynkowego w Golejowie,
  • zatok autobusowych o szerokości 3,0 m wraz z peronami – 11 szt.,
  • przebudowy skrzyżowań z drogami powiatowymi, na których wprowadzono dodatkowe pasy dla relacji skrętu w lewo, co znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • przebudowy pozostałych skrzyżowań zwykłych,
  • ekranów akustycznych w miejscowości Wiśniówka,
  • odwodnienia poprzez oczyszczenie, pogłębienie uszczelnienie matami bentonitowymi rowów otwartych oraz wykonanie przepustów pod drogą główną, drogami bocznymi i zjazdami,
  • oznakowania poziomego i pionowego, które wymaga dokończenia,
  • remontu wiaduktu kolejowego.

Droga wojewódzka nr 765 na odcinku Staszów-Osiek zostanie oddana do ruchu 12 września 2014 roku po uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie z nadzoru budowlanego. Serdecznie zapraszamy na uroczystość oddania drogi, która odbędzie się 17 września 2014r o godz. 13.00. W uroczystości udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zarządu Województwa oraz Samorządowców.