aktualności

28 grudzień 2014

Film promocyjny - zakończenie inwestycji rozbudowy DW765.


Dziś o godz. 18.15 w TVP Kielce wyemitowany zostanie film o zakończeniu II-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 i tym samym całej inwestycji. W podsumowującym projekt filmie o rozbudowanej drodze wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek oraz wybudowanej obwodnicy m. Osiek opowiedzą przedstawiciele ŚZDW w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie zapraszamy! Film (kliknij i obejrzyj).23 grudzień 2014

Spot radiowy - Zakończenie inwestycji.


Spot radiowy (kliknij i posłuchaj).19 grudzień 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.17 grudzień 2014

Uroczyste oddanie II-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek. Zakończono budowę obwodnicy miasta OsiekDobiegł końca II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek, polegający na budowie obwodnicy Osieka. 17 grudnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie obwodnicy miasta Osiek.  W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich: Marszałek Województwa Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski...
27 wrzesień 2014

Film promocyjny - zakończenie I-go etapu inwestycji


Dziś o godz. 19.10 w TVP Kielce wyemitowany zostanie film o zakończeniu I-go etapu inwestycji. W podsumowującym projekt filmie o rozbudowanej drodze wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek opowiedzą przedstawiciele ŚZDW w Kielcach oraz Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie zapraszamy! Film (kliknij i obejrzyj).26 wrzesień 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.19 wrzesień 2014

Uroczyste oddanie I-go etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek.17 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie ponad 17 kilometrowego odcinka drogi. W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich...
Zakończono rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765, trwa budowa obwodnicy m. Osiek.Rozbudowa ponad 17 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 765 na trasie Staszów – Osiek dobiega końca. Wykonawca przygotowuję się do odbioru końcowego, który odbędzie się 17.09.1024r...
22 sierpień 2014

Ostatnie prace I-go etapu inwestycji związanego z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765.Prace związane z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku od m. Staszów do m. Osiek zakończą się we wrześniu. Deszczowy okres letni nieznacznie opóźnił prace pierwszego etapu inwestycji związanego z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765...
8 sierpień 2014

Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na włączeniu obwodnicy m. Osiek do DW 765.Trwają prace przy budowie obwodnicy m. Osiek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765. W rejonie włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej wykonana została podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz konstrukcja wysp dzielących projektowanego skrzyżowania typu rondo...
25 lipiec 2014

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu drogi wojewódzkiej DW 765 na odcinku Staszów-Osiek.


Drogowcy kończą prace związane z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku od m. Staszów do m. Osiek. Ostatni etap prac polegających na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego wykonano prawie na całym odcinku...
11 lipiec 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.1 lipiec 2014

Przedłużenie obowiązywania zmiany organizacji ruchu na odcinku Staszów-Osiek DW 765.


W związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy przebudowie wiaduktu w km 51+133,40 nad linia kolejową PKP Staszów – Chmielów przedłuża się wprowadzoną zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na okres do końca sierpnia 2014r...17 czerwiec 2014

Układanie warstwy ścieralnej z SMA w ciągu rozbudowywanej drogi wojewódzkiej 765 na odcinku Staszów-Osiek.


Prace związane z rozbudową istniejącego śladu drogi wojewódzkiej 765 odc. Staszów-Osiek o długości ok 17 km dobiegają końca. Wykonana została warstwa ścieralna na brakujących odcinkach rozbudowywanej drogi. Nowej nawierzchni brakuje jedynie na przebudowywanym wiadukcie w km 51+133,40 z uwagi na trwające tam prace remontowe...12 czerwiec 2014

Wzmocnienie podłoża pod nasyp oraz konstrukcję budowanej obwodnicy m. Osiek.


Wykonawca kontynuuje prace związane ze wzmocnieniem podłoża poprzez stabilizację gruntu rodzimego spoiwem cementowym. Prace prowadzone sąna całym odcinku obwodnicy...28 maj 2014

Zakończono prace związane z odhumusowaniem całego odcinka budowanej obwodnicy Osieka.


Ukończono przebudowę sieci wodociągowej oraz przeprowadzono próbę jej szczelności. Wykonano już większość prac związanych z budową dwóch przepustów pod korpusem jezdni - w km 52+840 oraz 52+921,78....16 maj 2014

Obwodnica miasta Osiek.


Obecnie prowadzone są głównie prace przy budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 765 – obwodnicy m. Osiek. Powstanie m.in.:

  • odcinek drogi dwupasowej dwukierunkowej o długości ok. 1,3 km i szerokości jezdni 7,0 m z obustronnymi opaskami asfaltowymi o szerokości 0,5 m,
  • trójwlotowe rondo średnie stanowiącego włączenie istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 765 do nowoprojektowanej obwodnicy,
  • trójwlotowe rondo średnie stanowiącego wyłączenie nowoprojektowanej obwodnicy do drogi krajowej nr 79,
  • skrzyżowanie skanalizowane z drogą powiatową nr 0812T,
  • punkt kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych i osobowych,
  • ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50 m (chodnik – 1,50 m, ścieżka rowerowa 2,00 m),
  • drogi dojazdowe do działek sąsiadujących z projektowaną obwodnicą o szerokości 3,50 m (5,50 m w miejscach mijanek),
  • zatoki autobusowe o szerokości 3,50 m,
  • przepusty pod drogą główną, drogami bocznymi oraz zjazdami,
  • oświetlenie drogi i skrzyżowań.

2 maj 2014

W kwietniu zakończono większość prac przygotowawczych.


W kwietniu zakończono większość prac przygotowawczych, w tym przy wycince drzew oraz odhumosowaniu i odwodnieniu odcinka, na którym ma powstać obwodnica Osieka...14 kwietnia 2014

Oficjalnie rozpoczął się drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765.


14 kwietnia oficjalnie rozpoczął się drugi etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765, polegający na budowie obwodnicy miasta Osiek. Na terenie projektowanego ronda, które będzie stanowić włączenie do obwodnicy władze województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego oraz miasta Osieka dokonały symbolicznego wbicia pierwszej łopaty pod budowę obwodnicy...29 marzec 2014

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek plakat informacyjny


W zwiazku z realizowanym projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek został wydrukowany plakat informacyjny.


11 luty 2014

Decyzja ZRID dla DW765 - Obwodnica m. Osiek.


W dniu 10 lutego 2014r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765 na terenie miasta i gminy Osiek.31 grudzień 2013

Rozbudowa DW 765 na odcinku Staszów-Osiek - podsumowanie roku.


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że zgodnie z harmonogramem do końca 2013 roku drogowcy wykonali większość prac w ciągu głównym rozbudowywanej drogi wojewódzkiej 765 na odcinku Staszów-Osiek...21 grudzień 2013

Wszczęcie postępowania o ZRID - DW 765 - Obwodnica Osieka


W dniu 19 grudnia 2013r. Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765 na terenie miasta i gminy Osiek.25 listopad 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek film.


Film (kliknij i obejrzyj).03 listopad 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek spot radiowy


Spot radiowy (kliknij i posłuchaj).21 pażdziernik 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.6 sierpień 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek folder informacyjny


W zwiazku z realizowanym projektem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek został wydrukowany folder informacyjny.23 lipiec 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.16 lipiec 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek spot radiowy


Spot radiowy (kliknij i posłuchaj).2 lipiec 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek film.


Film (kliknij i obejrzyj) został wyemitowany 08.06.2013 o godzinie 18.50 na antenie TVP Kielce.23 kwiecień 2013

Zmiana organizacji ruchu i rozpoczęcie prac na DW 765 na odcinku Staszów-Osiek.


W związku z rozpoczęciem prac związanych z rozbudową DW 765 na odcinku Staszów – Osiek od km 35+933,50 do km 53+200,50 dzisiaj (23.04.2013r.) o godzinie 14.00 wprowadza się zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na w/w odcinku....15 kwiecień 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek artykuł prasowy


W lokalnej prasie ukazał się artykuł (kliknij i zobacz) odnośnie realizowanego projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów-Osiek.2 kwiecień 2013

Rozbudowa DW 765 Staszów-Osiek spot radiowy


Spot radiowy (kliknij i posłuchaj) będzie emitowany w dniach od 2 kwietnia do 8 kwietnia20 marzec 2013

Podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy DW 765 Staszów-Osiek.


ŚZDW informuje, że w dniu 28.03.2013r. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, a Polską Agencją Przedsiębiorczości dotycząca zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek"...11 luty 2013

Podpisanie umowy na rozbudowę DW 765 Staszów-Osiek.


Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek podpisana. Prace ruszą wczesną wiosną. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak oraz Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich...